Ma. t/m Zo, 08.00 - 23.00 uur
Opbroekweg 40, 7461 PH Rijssen

Disclaimer

Dit is de disclaimer, bijbehorend bij de website www.tcdemors.nl. Deze website is tevens te bereiken via www.tennisclubdemors.nl.

Algemeen

TC de Mors, gevestigd aan Opbroekweg 40, 7461 PH Rijssen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40075767, hierna te noemen: "de Vereniging", verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Vereniging en derden zijn aangeleverd. De Vereniging behoudt zich hierbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide lidmaatschapovereenkomst van de Vereniging.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zijn zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Vereniging.

In het bijzonder zijn alle prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Vereniging. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.